+ 1

زبان برنامه نویسی VB.NET به لیست دروس اضافه شود؟

13th Jul 2017, 5:31 PM
Saeed Najafi (‫سعید نجفی‬‎)
Saeed Najafi (‫سعید نجفی‬‎) - avatar
5 Answers
+ 6
توسط vb امیدوارم منظور شما از VB.NET باشد، زیرا VB استاندارد در سال 2008 اعلام شده بود
13th Jul 2017, 5:37 PM
Ace
Ace - avatar
+ 2
VB.net programming language was not on the top 14 language list so they haven't added it
13th Jul 2017, 5:54 PM
Nomeh Uchenna Gabriel
Nomeh Uchenna Gabriel - avatar
0
زبان برنامه نویسی Visual Basic یکی از زبان های پرطرفدار و خوبه خوشحالم میشم که این زبان هم به لیست اضافه بشه خیلی عالی میشه
13th Jul 2017, 5:33 PM
Saeed Najafi (‫سعید نجفی‬‎)
Saeed Najafi (‫سعید نجفی‬‎) - avatar
0
بله منظورم همون VB.NET بود
13th Jul 2017, 5:39 PM
Saeed Najafi (‫سعید نجفی‬‎)
Saeed Najafi (‫سعید نجفی‬‎) - avatar
0
سلام،ایدی تلگرامتو میدی؟
29th Jul 2018, 11:23 PM
Esmaeil Alipur
Esmaeil Alipur - avatar