සිංහල අය සිටීනම් reply එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා? | Sololearn: Learn to code for FREE!
New course! Every coder should learn Generative AI!
Try a free lesson
+ 2

සිංහල අය සිටීනම් reply එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා?

28th Jan 2019, 10:08 PM
omesh Inusha
omesh Inusha - avatar
2 Answers
+ 2
hi! ape set 1 godak aya meke innawa. Mawa follow karanna ethakota mata oyawa hawas wela oyawa ape group ekata add karanna puluwan. But sorry, oyata qna section eke me wage posts danna ba. Oya meka oyage activity feed eke post karanna. Hamuweema sathutak!
29th Jan 2019, 8:26 AM
Seniru
Seniru - avatar
0
හෙලෝ..
18th Feb 2020, 3:57 AM
Tharindu prasad