چطور داخل این برنامه html رو به css لینک <link> بدیم چه لینکی چطور پیداش کنیم😂😂 | Sololearn: Learn to code for FREE!
New course! Every coder should learn Generative AI!
Try a free lesson
+ 3

چطور داخل این برنامه html رو به css لینک <link> بدیم چه لینکی چطور پیداش کنیم😂😂

id telegram : @ONLI_TAK

6th Apr 2018, 4:14 AM
Alireza Bashi
Alireza Bashi - avatar
6 Answers
+ 1
نیازی نیست بین هر دو فایل ارتباط هست تو قسمت css تایپ کن وصل میشه
6th Apr 2018, 7:28 AM
Мт99
Мт99 - avatar
+ 3
اها یعنی link لازم نیست
6th Apr 2018, 7:32 AM
Alireza Bashi
Alireza Bashi - avatar
+ 2
اینو میدونم داخل این برنامه که وارد میشی و میخوای html بنویسی برای ادرس باید مسیر و اسم فایل و فرمتش css بزاری اینجا مسیرش چطور پیدا کنم که بزارم
6th Apr 2018, 7:25 AM
Alireza Bashi
Alireza Bashi - avatar
0
با تگ link تو بخش head
6th Apr 2018, 7:17 AM
Мт99
Мт99 - avatar
0
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="name.css">
6th Apr 2018, 7:18 AM
Мт99
Мт99 - avatar
- 2
لطفا کد منو ببینید https://www.sololearn.com/discuss/1196672/?ref=app
6th Apr 2018, 10:11 AM
🇮🇷 M N