0

Co tu jest nie tak?? Błagam pomocy nie mogę znaleźć błędu. To program na dodawanie do siebie trzech ułamków.

#include <iostream> using namespace std; int NWD(int a, int b) { int i; while (b!=0) { i = b; b = a%b; a = i; } return a; } int NWW(int a,int b) { return a/NWD(a,b)*b; } int main () { int 11, 12, 13, m1, m2, m3, licznik, mianownik; cout<<"Podaj licznik pierwszego ułamka"<<endl; cin>>11; cout<<"Podaj mianownik pierwszego ułamka"<<endl; cin>>m1; cout<<"Podaj licznik drugiego ułamka"<<endl; cin>>12; cout<<"Podaj mianownik drugiego ułamka"<<endl; cin>>m2; cout<<"Podaj licznik trzeciego ułamka"<<endl; cin>>13; cout<<"podaj mianownik trzeciego ułamka"<<endl; cin>>m3; mianownik = NWW(m1, m2); mianownik = NWW(mianownik, m3); licznik = (mianownik/m1)*11 + (mianownik/m2)*12 + (mianownik/m3)*13; cout<<11<<"/"<<m1<<"+"<<12<<"m2"<<"+"<<13<<"/"<<m3<<"="<<licznik<<"/"<<mianownik<<endl; return 0; }

31st Mar 2020, 11:06 AM
Hania Marciniuk
0 Answer