سلام دوستان فارسی زبان. کسی میدونه اگه بخواییم با یه فایل فارسی کار کنیم چه جوری و از چه روشی استفاده کنیم ؟ | SoloLearn: Learn to code for FREE!

+3

سلام دوستان فارسی زبان. کسی میدونه اگه بخواییم با یه فایل فارسی کار کنیم چه جوری و از چه روشی استفاده کنیم ؟

نسخه اش فرقی نمیکنه ولی بالای ۲ باشه

7/1/2020 5:50:16 PM

Abdolali Ahmadi

2 Answers

New Answer

-1

You can use another language. The "inappropriate language" part refers to swear words

-3

English pls! https://www.sololearn.com/discuss/1316935/?ref=app