Como creo un sistema de referidos para bots en telegram o codigo para programarlo | Sololearn: Learn to code for FREE!

+1

Como creo un sistema de referidos para bots en telegram o codigo para programarlo

Por favor ayudenme

5/14/2019 4:32:04 AM

Fastray

1 Answer

New Answer

0

output https://t.me/BOT_USERNAME?start=USER_ID input message.text.replace('/start ','') Galisiy > Creei moitos programas sobre isto, escriba as súas preguntas con claridade e detalle English > I have created a lot of programs on this, write your questions clearly and in detail