+ 6

مبنای دو دویی و ده دهی و شانزده شانزدهی چیست ؟

12th Jul 2018, 5:38 PM
Tzama
Tzama - avatar
9 Answers
+ 6
سلام ما در زندگی روزمره از ۱۰ رقم برای ساخت اعداد مختلف استفاده می کنیم: ۰٬۱٬۲٬۳٬۴٬۵٬۶٬۷٬۸٬۹ مثلا اگر بخواهیم عدد هزار و سیصد و نود و هفت را نشان دهیم از ارقام فوق استفاده می کنیم و می نویسیم ۱۳۹۷ که یعنی: ۱×۱۰×۱۰×۱۰+۳×۱۰×۱۰+۹ × ۱۰ + ۷ = ۱×۱۰۰۰+۳×۱۰۰+۹×۱۰+۷=۱۳۹۷ به این روش ساخت اعداد می گویند مبنای ۱۰ حالا قرار می گذاریم که فقط از ۲ رقم برای ساخت اعداد استفاده کنیم: ۰، ۱ اگر بخواهیم به این روش بنویسیم ۹۷ این گونه می شود: ۱×۲×۲×۲×۲×۲×۲+۱×۲×۲×۲×۲×۲+۰×۲×۲×۲×۲+۰×۲×۲×۲+۰×۲×۲+۰×۲+۱= ۱×۶۴+۱×۳۲+۰×۱۶+۰×۸+۰×۴+۰×۲+۱= ۱۱۰۰۰۰۱ به این روش برای نوشتن اعداد می گویند مبنای ۲ از طرف دیگر می توانیم قرار بگذاریم که از بیشتر از ۱۰ رقم برای ساخت اعداد استفاده کنیم. مثلا ۱۶ رقم: ۰،۱،۲،۳،۴٬۵٬۶٬۷٬۸٬۹٬A٬B٬C،D٬E٬F که A ارزشی برابر ۱۰ و B ارزشی برابر ۱۱ و C ارزشی برابر ۱۲ و D ارزشی برابر ۱۳ و E ارزشی برابر ۱۴ و F ارزشی برابر ۱۵ دارد. اگر بخواهیم به این روش بنویسیم ۱۳۹۷ می شود: ۵×۱۶×۱۶+۷×۱۶+۵= ۵×۲۵۶+۷×۱۶+۵= ۵۷۵ به این روش می گویند مبنای ۱۶ مدارات سخت افزار کامپیوتر فقط مبنای ۲ را می فهمند و مبنای ۱۶ در زبان اسمبلی کاربرد دارد.
12th Jul 2018, 9:01 PM
Mahdi
Mahdi - avatar
+ 3
سلام محمد زمان ! شما در ذهن دارید؟ لطفا در مورد سوال خود بیشتر بنویسید سپس مردم می توانند به شما کمک کنند! موفق باشید
12th Jul 2018, 5:48 PM
Alexander Sokolov
Alexander Sokolov - avatar
+ 3
سلام ! مبنا در واقع یک روش شمارش هستش. مثال می زنم : شما در کلاس اول ابتدایی ممکن است این فعالیت را انجام داده باشید که ده تا نی را به هم گره زده به آن یک دسته ی ده تایی بگویید. و آن دسته های ده تایی را دوباره با هم جمع کرده به آن یک دسته ی صد تایی بگویید. مبنا در واقع همین شمارش است با این تفاوت که این بار تعداد اشیا در هر دسته تفاوت می کند. یعنی در دسته ی دودویی شما دسته ها را با دو تا شی درست می کنید. و طبق همین روش جمع و ضرب و تقسیم و حتی نوشتن آن ها فرق می کند. توضیح کوتاهی اگر بخواهیم بدهیم ، ممکن است در زبان برنامه نویسی به کد های صفر و یک برخورده باشید. این در واقع نوشتن یک عدد به مبنای دو است. با تحقیق بیشتر در اینترنت جزوات خوبی وجود دارن که می تونند کمکتون کنند .
12th Jul 2018, 6:11 PM
Yekta
+ 2
But I'm Indonesian people though.
16th Jul 2018, 12:52 PM
Cevin Samuel
Cevin Samuel - avatar
+ 1
what language is this, it looks very nice like ancient Egyptian.
13th Jul 2018, 5:27 AM
jay
+ 1
@jay .. Urdu and Persian and Arabic share the same alphabet
13th Jul 2018, 6:02 AM
Mouftah Ali
Mouftah Ali - avatar
+ 1
ممنون بابت پاسختان
13th Jul 2018, 7:37 AM
Tzama
Tzama - avatar
+ 1
English please.😁
14th Jul 2018, 3:43 PM
Cevin Samuel
Cevin Samuel - avatar
0
sory l cant speak english beacase I 'm Iranian
16th Jul 2018, 8:57 AM
Tzama
Tzama - avatar