Da li neko zna eksponenciranje kvadratima? | Sololearn: Learn to code for FREE!

+2

Da li neko zna eksponenciranje kvadratima?

2/27/2018 12:48:01 AM

ANDRIJA MICIC

3 Answers

New Answer

+10

tesko bas da ce ovde neko na srpskom da ti odgovori 😁

+6

Serbian 😊

+2

Eksponenciranje, općenito. Python formula - a**b. Broj a je broj koji se množi. Broj b označava koliko se puta broj a množi sam sobom. Npr. 8**4 = 8*8*8*8 = 4096. Na istom principu funkcionira eksponenciranje kvadratima, broj a je bilo koji prirodni broj, a broj b u ovom slučaju mora biti 2 (kvadrati predstavljaju eksponenciranje s 2). Nadam se da sam pojasnio.