+ 2
Har qanday oddiy, tilda oddiy console o'yin qilsaz, bo'ladi, desktop ilovalar asosan c# da yaratiladi, game lar ham Unity prog bilan yasaladi, unda ham c# kk ,
3rd Feb 2022, 11:05 AM
Jahongir Temirov
Jahongir Temirov - avatar