+ 4

سلام . وقتی یک برنامه در c++ ساخته می شود، در محیط dos اجرا می شود. چگونه در محیط ویندوز اجرا کنیم؟

9th Jan 2018, 12:26 PM
nima bashiri
nima bashiri - avatar
2 Answers
0
use Visual C++
10th Jan 2018, 1:37 AM
MeGhdaD
MeGhdaD - avatar
+ 5
خب همین ک تو cmd اجرا میشه یعنی تو محیط ویندوز اجرا شده دیگه . منظورتون دقیق تر بگید
18th Jun 2018, 9:27 PM
navid jahan
navid jahan - avatar