como completo este campo para que phyton lea en cadena a estas comillas " " | SoloLearn: Learn to code for FREE!

0

como completo este campo para que phyton lea en cadena a estas comillas " "

8/24/2016 7:08:06 PM

sebastian

1 Answer

New Answer

0

print("\" \"") así imprime "" o puedes usar print(' " ') para imprimir "