0

ایرانی داریم؟؟زبان phpرو از کجا انتخاب کنم؟

7th Dec 2021, 9:21 PM
‎آس‎
‎آس‎ - avatar
2 Answers
+ 4
در بخش Learn، سپس به یک فلش کوچک به سمت پایین بروید، Manage Courses و PHP یا دوره برنامه نویسی دیگری را که می خواهید انتخاب کنید، انتخاب کنید.
7th Dec 2021, 9:25 PM
Caleb Guerra Ortega
Caleb Guerra Ortega - avatar
+ 2
ممنون
7th Dec 2021, 9:28 PM
‎آس‎
‎آس‎ - avatar